Totalforandring av gjengrodd hage

Ein gjengrodd og lite ivateteken hage blei plutseleg omgjort til eit fantastisk uteområde med stort potensiale til vidare utvikling. Her har ein fått utvida eksisterande plenareal, samt rulla ut flott ferdigplen, laga flotte gangstiar langs boligen og ned til grillområde/terrasse som kan utviklast ubegrensa, og vidare ned langs eigedomen. Trapp i naturstein frå gangsti og ned til plenareal på nivå to, samt skråning med plastduk og enkel steinrast langs gangsti som fin avslutning.
Det er ingen tvil i at dette er eit avansert prosjekt med mykje detlajar og utfordringar i forbindelse med utforming. Det krev gode idéar og god dialog mellom kunde og utførande entreprenør under heile prosessen.
Vi takka for oppdraget og håpe du tek kontakt for ditt prosjekt.
 

Utfasing av oljetank og oljefyr

Credit: www.enova.no

Credit: www.enova.no

Utgraving og sanering av anlegg

Har du ein oljetank liggande i hagen og undar deg om korleis du skal bli kvitt denne? Vi hjelper deg!
Urke Maskinservice AS grev ut tanken, tøymer det som eventuelt er igjen og leverar den til godkjent mottak, plugga røyra, fyller det etterlatte holet med pukk og planera toppdekket tilbake med eksisterande masser. Vi kan også vere behjelpelege med fjerning av fyringskjel/oljetank innandørs.
 
Ved utfasing av fyringskjel og oljetank innan 2020, samt installering av fornybar varmekjelde, kan du få støtte på inntil 10 000 kr frå Enova ved ettersending av dokumentasjon for utført tiltak. Tak kontakt for nærare informasjon og eit godt tilbud.

 

 

 

Fasadeendring med naturstein

Oppføring av naturstein inn til grunnmur ved hytte i Stordal. Hytteeigar var lei betongmur og ville gjere eigedomen meir innbydande og gi den eit massivt preg. Spanande prosjekt å bli tildet og kunden var svært fornøgd med utført arbeid.
Stein var "handplukka" i god tid før oppstart, slik ein fikk ei jamn og fin fasade på sluttproduktet.  
Vi takka for oppdraget!