Utfasing av Oljefyr

 Credit: www.enova.no

Credit: www.enova.no

Utgraving og fjerning av oljetank

Har du ein oljetank i hagen og undar deg om korleis du skal bli kvitt denne? Vi hjelper deg!
Urke Maskinservice AS grev ut tanken, tøymer det som eventuelt er igjen og leverar den til godkjent mottak, plugga røyra, fyller det etterlatte holet med pukk og planera toppdekket tilbake med eksisterande masser. Vi kan også vere behjelpelege med fjerning av fyringskjel/oljetank innandørs.
 
Ved utfasing av fyringskjel og oljetank innan 2020, samt installering av fornybar varmekjelde, kan få støtte på inntil 10 000 kr frå Enova ved ettersending av dokumentasjon for utført tiltak. Tak kontakt for nermare informasjon.

Fastpris på fjerning av oljetank ved einebustad inkl. tilbakefylling: 19 900,- inkl. mva.