Einebustad

Grunnarbeid for einebustad ved Leirvågen i Sula kommune. Utgraving av masser og transport til deponi, sprengning av fjell (utført av eksternt firma), uttak av steinmasser, samt pigging av fjell. Opparbeiding av berelag til garasjefundament, montering av drenering, grunnmursplast, isolasjon og tilbakefylling med drenerande masser. Oppbygging av berelag til hovudetasjen, samt montering av drenering og sandfang. Grovplanering og tilførsel av singel ved enkelte områder, samt gruslegging av parkeringsområde.