Totalforandring av gjengrodd hage

Ein gjengrodd og lite ivateteken hage blei plutseleg omgjort til eit fantastisk uteområde med stort potensiale til vidare utvikling. Her har ein fått utvida eksisterande plenareal, samt rulla ut flott ferdigplen, laga flotte gangstiar langs boligen og ned til grillområde/terrasse som kan utviklast ubegrensa, og vidare ned langs eigedomen. Trapp i naturstein frå gangsti og ned til plenareal på nivå to, samt skråning med plastduk og enkel steinrast langs gangsti som fin avslutning.
Det er ingen tvil i at dette er eit avansert prosjekt med mykje detlajar og utfordringar i forbindelse med utforming. Det krev gode idéar og god dialog mellom kunde og utførande entreprenør under heile prosessen.
Vi takka for oppdraget og håpe du tek kontakt for ditt prosjekt.