Utfasing av oljetank og oljefyr

Credit: www.enova.no

Credit: www.enova.no

Utgraving og sanering av anlegg

Har du ein oljetank liggande i hagen og undar deg om korleis du skal bli kvitt denne? Vi hjelper deg!
Urke Maskinservice AS grev ut tanken, tøymer det som eventuelt er igjen og leverar den til godkjent mottak, plugga røyra, fyller det etterlatte holet med pukk og planera toppdekket tilbake med eksisterande masser. Vi kan også vere behjelpelege med fjerning av fyringskjel/oljetank innandørs.
 
Ved utfasing av fyringskjel og oljetank innan 2020, samt installering av fornybar varmekjelde, kan du få støtte på inntil 10 000 kr frå Enova ved ettersending av dokumentasjon for utført tiltak. Tak kontakt for nærare informasjon og eit godt tilbud.