Planering, drenering og asfaltering ved Ellingsøya

Planering, drenering og isolering

Komplett utbedring av drenering på ein einebustad. Mur blei vaska og smurt inn med 2 lag Heydi K11 som forseglar grunnmuren. Grunnmursplast med kantlist og isolasjon på utsida montert. Separat dreneringssystem for taknedløp og grunnvatten, med spylepunkt for begge anlegg. Fiberduk klasse 2 i mellom eksisterande massar og ny drenerande 16/32 mm singel som tilført inn mot grunnmur.
Utskifting av massar ved parkeringsområde, planering og valsekomprimering med 1-2% fall i ønska retningar for å unngå overflatevatten. Asfalt levert av vår samarbeidspartnar Veidekke.