Urke Maskinservice 

Din leverandør innan graving, drenering, grunnarbeid, natursteinsmuring og spesialoppdrag. 

 
 
67_expanded_gallery3.jpg

Graving og drenering

Vi tek på oss alt frå små til store oppdrag innan graving, om du som kunde er liten eller stor, privat eller offentlig betyr du like mykje for oss. Typiske gravearbeid vi utfører er graving for tilbygg, nye hus og hytter. Vi rehabiliterar drenering, vasker og slemmer mur, monterar vorteplast og dreneringsrør, tilrettelegg for dobbel drenering med sandfang og liknande. 
Alt etter kundens ønske. 
 

 

Grunnarbeid 

Vi leverar komplett grunnarbeid inkludert drenering - både for enebolig og andre typer bygg. Vi har god erfaring med på vårt felt. Vi løyser oppgåva ut frå dine ynskjer og behov i samarbeid med dine leverandørar. Vi vil at du skal føle deg trygg på at vi leverar eit godt grunnarbeid som er viktig for å sikre eit stabilt bygg som ikkje får sprekker over tid.
Har du spørsmål eller ønsker eit godt tilbud er det bere å ta kontakt.

 

67_expanded_gallery2.jpg

Natursteinsmuring

Vi utfører all muring av naturstein med stein levert frå Utvik eller Gjermundnes. Steinen kan leverast i forskjellige kvalitetar, typer og størrelsar.  
Vi anbefaler steintype ut frå omfanget på muren du ynskjer oppført og har bilete som viser deg dei ulike alternativa.


 

 

Spesialoppdrag

Vi tek også på oss oppdrag som kan vere litt utanom vanleg for andre entreprenørar. Eksempel på slikt arbeid er knusing og fjerning av mur, og murtrapper, utpumping av overflømte rom, oppdrag med vanskelig adkomst, tømming og fjerning av tankar, snøbrøyting og bortkjøring av snø.
 


 

 

 
 

Maskinpark

Litt om vår maskinpark som til ei kvar tid blir fornya og forbetra, slik at vi kan vere mest mulig effektive i vårt abried til deg som kunde.

 

 
 
Oppdatert bilde kjem 

Oppdatert bilde kjem 

 
 
 

Vi kan i dag tilby føgjande maskiner og utstyr: CAT 314C 2009 mod, Hitachi ZX85 2009 mod, CAT 305,5 2013 mod og Hitachi U30 2008 mod. Alle maskiner med riktig utstyr som rototilt og steinklype. Hitachi U30 også med tilgong til Pigghammer.
Scania R500 2007 mod. lastebil med krokløft, MAN 26.480 2009 mod. lastebil med tipp. Kubota 2009 mod. minidumper, HAMM HD10 2007 mod. vibrovalse, DAM treaksla maskinhengar og Zettlemayer 6 tonn hjullastar med skuff og brøyteskjer. 
Tilhøyrande utstyr som vibroplate, asfalt/betong-sag, fjellboremaskin og mindre maskiner har vi sjølvsagt.