Elegant uteområde

 

Uteområde opparbeidd i godt samarbeid med kunde. Oppføring av natursteinsmurar med stein i frå Utvik og ein tanke om so symetriske murar som mogleg langs innkjørselen, samt ei naturleg avtrapping opp mot bolig. Avslutta med ei steinrekke langs bolig for å få eit fint skilje mellom grøntareal og gangareal. Grøntareale er planert med solda jord og skråningar er tildekte med fiberduk klasse 2 og singel i forskjellige fraksjonar. Asfalt er levert igjennom Urke Maskinservice AS og utført av vår gode samarbeidspartnar Veidekke. Ein smart måte å lage til eit mest mogleg vedlikeholdsfritt uteområde på.