Fasadeendring med naturstein

Oppføring av naturstein inn til grunnmur ved hytte i Stordal. Hytteeigar var lei betongmur og ville gjere eigedomen meir innbydande og gi den eit massivt preg. Spanande prosjekt å bli tildet og kunden var svært fornøgd med utført arbeid.
Stein var "handplukka" i god tid før oppstart, slik ein fikk ei jamn og fin fasade på sluttproduktet.  
Vi takka for oppdraget!